คลังเก็บหมวดหมู่: ข้อสอบชวนคิด

ข้อสอบภาษาอังกฤษเรื่อง การเขียนวันเดือนปี

ข้อสอบ ตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกตำตอบที่ถูกต้องที่สุด กากบาทลงในกระดาษคำตอบ 1.วันพุธที่ 16 มกราคม  2009 ………….. 16 January 2009 Sunday                                 c.  Friday Wednesday                        d.  Saturday 2.วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2011 …………….  3 July  2011 Monday                                     c.Tuesday Thursday                                   d.Saturday 3.วันจันทร์ที่  10  กุมภาพันธ์  2003 ……………….  10  February  2003 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข้อสอบชวนคิด | ใส่ความเห็น